Daň z nabytí nemovitosti bude výlučně platit nabyvatel (kupující).
17 říjen

Daň z nabytí nemovitosti. Kdo ji platí?

Od 1. 11. 2016 dojde ke změně v daňové oblasti, která se týká nabytí nemovitostí. Poplatníkem se stane nabyvatel.

V roce 2014 došlo ke změně některých daňových zákonů a s touhle změnou přišla i smluvní volnost, která se týkala plátce daně z nabytí nemovitých věcí. Většinou byl plátcem daně určen ve smlouvě prodávající (zákon ho jako plátce určoval), ale bylo možné, aby se smluvní strany dohodly i jinak. V předcházejících letech se vycházelo z faktu, že prodávající dostal zaplaceno a tudíž má na zaplacení daně peníze – byl tedy ze zákona poplatníkem daně. 

Vzhledem ke skutečnosti, že stát není zrovna přeborníkem ve vymáhání dlužných daní a občas tak mohlo docházet k tomu, že rychlý exekutor zabavil prostředky na bankovním účtě prodávajícího dříve, než dotyčný stačil splnit svoji daňovou povinnost, popř. sám prodávající peníze před finančním úřadem „odklonil“, musel se stát obracet v tomto případě na ručitele, kterým byl ze zákona nabyvatel nemovitosti. 

Nabyvatel nemovitosti, pokud si celý proces koupě neošetřil tzv. úschovou finančních prostředků a postupným uvolňováním, zaplatil daň z nemovitosti hned dvakrát. Jednou v její kupní ceně a podruhé finančnímu úřadu. 

Od 1.11.2016 stanovila Novela zákona o dani z nabytí nemovitých věcí jako plátce daně vždy nabyvatele (kupujícího). Tímto dojde k zamezení takových situací, kdy nebylo možno dlužnou daň vymoci. Zatímco peníze si prodávající mohl „schovat“, nemovitost si na kolečkách nikdo neodveze.